ZŠ a MŠ Rybníky
Základní a Mateřská školaRYBNÍKY, okr. Znojmo

Zápis do 1. ročníku

 

Zápis do 1. třídy


V případě zájmu

  • dostavte se 11. dubna od 16:00 hodin k zápisu na Základní školu Rybníky 
  • vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte, trvalé bydliště (spádovost)
  • na místě zápisu vyplníte žádost o přijetí k povinné školní docházce, popřípadně žádost o odklad

 

Kritéria ZŠ a MŠ Rybníky k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky

Ředitelka ZŠ a MŠ stanoví následující kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku
základní školy k plnění povinnosti školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu žáků.

 Do prvních tříd  se přednostně přijímají děti podle kritérií:

  1. děti s místem trvalého pobytu v Rybníkách
  2. děti s místem trvalého pobytu mimo obec Rybníky, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
  3. děti s místem trvalého pobytu mimo obec Rybníky

Žáci budou přijímání postupně podle jednotlivých kritérií.
 

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem dítěte do žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy.

V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky (kteří dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou čísla, která byla přidělena žákům školy při zápisu.

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

Když přemýšlíte o odkladu povinné školní docházky

  • rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se dostaví      (i s dítětem) k zápisu v řádném termínu zápisu
  • rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky, vyplněný dodá zpět vedení ZŠ Rybníky nejpozději do 30. 4. 2024 spolu s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře 
  • rodiče dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2023/2024 povolen, musí znovu požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky, tedy vyplnit Žádost o přijetí k povinné školní docházce

Náhradní termín zápisu

Pokud se nemůžete z jakéhokoli důvodu k zápisu dostavit, žádáme Vás o zaslání emailové zprávy na zs.rybniky@centrum.cz nebo zavolejte na telefonní číslo 530 332 603/ 728 864 034.

 

Děkujeme, těšíme se na Vás.

 

Základní škola

Rychlý kontakt

ZŠ a MŠ Rybníky,
okres Znojmo

Rybníky 55, 672 01 Moravský Krumlov

Tel.: +420 530 332 603
E-mail: zs.rybniky@centrum.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5