ZŠ a MŠ Rybníky
Základní a Mateřská školaRYBNÍKY, okr. Znojmo

Kritéria o přijetí do MŠ

 

           Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025

Platnost od 1.3.2024

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Rybníky, stanovila následující kritéria, podle nichž bude prostupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2, písm.b) zákona č. 561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí zákonné požadavky pro maximální počet dětí ve třídě MŠ.

K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti s trvalým místem pobytu na území zřizovatele školy podle následujících věkových kritérií:

1. Děti s odkladem povinné školní docházky – které dovrší  k 31.8.2024 6 let

2. Děti předškolního věku - které dovrší k 31.8. 2024 věku 5 let

3. Děti, které dovrší 4let do 31. 8. 2024 

4. Děti, které dovrší 3 let do 31.8.2024

 

V případě volné kapacity, budou přijímány děti mladší 3 let s trvalým pobytem na území zřizovatele a děti mimo trvalý pobyt Rybníky.

 

Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (paragraf 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. U dětí, pro něž je předškolní docházka ze zákona povinná, tato podmínka neplatí.

 

V Rybníkách 26. 2. 2024                               Oliwinská Michaela, řed. ZŠ a MŠ

 

 

Mateřská škola

Rychlý kontakt

ZŠ a MŠ Rybníky,
okres Znojmo

Rybníky 55, 672 01 Moravský Krumlov

Tel.: +420 530 332 603
E-mail: zs.rybniky@centrum.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2