ZŠ a MŠ Rybníky
Základní a Mateřská školaRYBNÍKY, okr. Znojmo

Kritéria o přijetí do MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Rybníky, okres Znojmo, příspěvková organizace Rybníky č. 55, 67201 Moravský Krumlov

IČO: 710 115 95

Tel.: 530 334 627
E-mail: ms.rybniky@centrum.cz

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023

Platnost od 1. 3. 2022

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Rybníky stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2, písm.b) zákona č. 561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí zákonné požadavky pro maximální počet dětí ve třídě MŠ.

A. K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti s trvalým místem pobytu na území zřizovatele školy podle následujících věkových kritérií:

  1. Děti 1. Děti s odkladem povinné školní docházky, které dovrší  k 31. 8. 2022 6 let
  2. Děti předškolního věku, které dovrší k 31. 8. 2022 věku 5 let
  3. Děti, které dovrší 4 let do 31. 8. 2022
  4. Děti 4. Děti, které dovrší 3 let do 31. 8. 2022
  5. Děti 5. Děti, které dovrší 3 let v období do 31. 12. 2022

B. V případě volné kapacity budou přijímány děti mimo trvalý pobyt obce Rybníky.

Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (paragraf 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. U dětí, pro něž je předškolní docházka ze zákona povinná, tato podmínka neplatí.


V Rybníkách 20. 2. 2022

Mgr. Michaela Oliwinská
ředitelka ZŠ a MŠ

Mateřská škola

Rychlý kontakt

ZŠ a MŠ Rybníky,
okres Znojmo

Rybníky 55, 672 01 Moravský Krumlov

Tel.: +420 530 332 603
E-mail: zs.rybniky@centrum.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5